AH-Tech

Kunnskap satt i system

Prosjektressurser

Prosjektledelse/ Teknisk Prosjektledelse

Med over 25 års erfaring fra Olje og Gass- samt Prosessindustrien tilbyr vi støtte fra idé-fasen frem til ferdigstilling, særlig innen multidisiplin prosjektledelse.
 

Utleie av personell

Teknisk og administrativt

Hva trenger din bedrift? Vi har lang kunnskap med å jobbe i prosjektteam, og kan hjelpe med å finne den ressursen din bedrift trenger på kort og lengre sikt.
 

Teknisk rådgivning

Konsept og mulighetsstudier

Vi har deltatt på flere av Norges største industriprosjekter onshore og offshore. Vi kan delta i konseptfasen, eller gjøre en vurdering av ditt konsept. 

Bærekraft

ENØK og Sirkulærøkonomi

Norge har bundet seg til ambisiøse utslippsreduksjoner frem mot 2030. Vi kan hjelpe din bedrift videre med spesifikke løsninger, eller å vurdere foreslåtte løsninger. Vi kan også bidra inn mot det offentlige med tanke på finansiell støtte til din bedrifts løsninger.