Kreativitet. Løsninger. Fremtid.

Engineering

Ingeniørhuset i Kristiansand

Maritim & landbasert industri - Konseptdesign, rådgivning, utvikling av nybygg og gjennomføring av prosjekter  

  • 2D og 3D: 3D-modellering og teknisk tegning med CAD. Mekanisk, hydraulisk, E&I, Piping.
  • Styrkeberegninger (STAAD, FEA, etc), stabilitetsberegninger, utarbeidelse av vektregnskap.
  • Sertifisering, periodisk kontroll, kontroll av løfteutstyr – godkjent av SDIR
  • Prosjektering og ledelse av ombygginger og modifikasjoner
  • Byggeoppfølging, montasje, testing og I&C
  • Prosjektering og gjennomføring av løfteoperasjoner


 

Prosjektressurser

Teknisk prosjektledelse

Med over 100 år samlet erfaring har vi ressurser som kan fylle de fleste roller i et prosjekt.

  • Teknisk prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Pakkeingeniør
  • Leder løfteoperasjoner

Mekanisk 

Våre mekanikere har bred bakgrunn fra sjø- og landbaserte oppdrag og kan stille på korte og lengre oppdrag ved behov.

Sakkyndig virksomhet

 Godkjenning av løfteutstyr

 G1 - Mobilkraner, G4 - Bro- og traverskraner, G8 - Lastebilkraner, G10/G20 - Div småkraner, RX - Løfteredskap.