Maskiner & utstyr

TEKNISK OG JURIDISK BISTAND

Direktiver, standarder, regelverk. Med over 40 års erfaring innenfor faget hjelper vi dere videre, uansett hvor dere står.

Skal du CE-merke? Vi hjelper deg i mål.

Ulykkesgranskning og sakkyndige vurderinger.

Kran & løft

PROSJEKTERING & LEDELSE

Ulykkesgraskning og sakkyndige vurderinger.

Vi fasiliterer risikoanalyser som uavhengig 3.part.

Vi gjør utvidede kontroller med full mekanisk og elektrisk tilstandsvurdering.

Maritime kraner og løfteinnretninger

SAKKYNDIG KONTROLL

Kontroll og sertifisering av maritime kraner og løfteinnretninger. (A1 og B1). Vi tilbyr førstegangs inspeksjon og godkjenning, samt periodisk kontroll og sertifisering av maritime kraner og løfteinnretninger. Godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Andre tjenester

Vi tilbyr også

- Byggeoppfølgning,

- Bistand ved FAT og testing av løfteutstyr/pipehandlingutstyr.

- Ingeniørtjenester sammen med våre samarbeidspartnere. 

Bjarne startet opp Roland Consulting og har med sine over 50 års erfaring i bransjen jobbet med det aller meste inne kran, løft, maskiner og annet utstyr. Han har jobbet med en lang rekke kunder både nasjonalt og internasjonal, både til sjøs og på land. 

Hægedølen sine tjenester har blitt benyttet av alt fra forsikringsselskap, kraftverksbransjen, rettsvesenet, politiet, den norske Forsvaret, Equinor og en lang rekke andre private og offentlige aktører. 

Han har vært med i Arbeidstilsynets fagforum fra dens opprinnelse, og har vært engasjert i KranTeknisk Forening i en årrekke. I sitt 71.år er Bjarne fortsatt brennende engasjert i sitt arbeid, og har ingen umiddelbare planer om å forlate bransjen.