Roland Consulting +  AH-Tech = sant 

Roland Consulting AS og AH-Tech AS inngår partnerskap, og kan nå tilby et enda større utvalg av tjenester til våre kunder.

Bjarne Roland er Sr.Ingeniør og har drevet forskjellig arbeid med kran og løft i snart 50 år.  Han arbeider i dag for noen av de største nasjonale og internasjonale forsikringsselskap og driver virksomhet innenfor regelverket som gjelder sikkerhetskrav til maskiner og utstyr opp mot Norske lover og mot EU direktivene, spesielt rettet mot Maskinforskriften (2006/42/EF).  Bjarne har vært med i Arbeidstilsynets fagforum fra dens begynnelse, og blir brukt av rettsvesenet innen saker som gjelder maskiner og utstyr. Han har også arbeidet med ulykker sammen med Politi og Arbeidstilsynet.  Han har vært rådgiver for Norske Flyvåpen i forbindelse med innkjøp av bakkeutstyr fra Italia og USA, og er også fagrevisor for sertifiseringsorganene for de som blir sertifisert som sakkyndig virksomhet innen utøvende kontroll og opplæring.